неділя, 1 квітня 2018 р.

ЗІ СВЯТОМ


ГОТУЄМОСЯ ДО ДПАУкраїнська література

Державна підсумкова атестація з української літератури в  9 класі проводиться у формі тестування.
Тривалість виконання завдання в письмовій формі - 90 хвилин (час на вступну бесіду та інструктаж не враховується).
Учитель визначає варіанти тестів для кожного учня на власний розсуд, але так, щоб учні за сусідніми партами не виконували однакові варіанти.
Кожен тест рекомендується складати з 25 завдань різної форми.
Завдання 1-16  з вибором однієї правильної відповіді містить чотири  або п’ять  варіантів відповідей, з яких одна правильна.
У завданнях 17–20 дев’ятикласники мають установити відповідність між елементами лівої та правої колонок та вписати літери в клітинки.
Чотири завдання відкритої форми з короткою відповіддю (завдання 21-24) передбачають уписування відповіді у вигляді слова, словосполучення чи речення.

Завдання 25 передбачає написання розгорнутої відповіді на запропоноване запитання. Учні повинні надати  вичерпну відповідь, сформулювати і прокоментувати проблему, порушену в художньому творі, позицію автора, зазначити, чи погоджується вони з такою позицією, й аргументувати свою думку. Виконуючи завдання, вони мають надати вичерпну відповідь на запитання, але уникати розлогих вступів, переказування тексту твору чи детальної характеристики героїв. Обсяг відповіді 100-200 слів.

УНИКАЙМО ЛЕКСИЧНИХ ПОМИЛОК


субота, 3 березня 2018 р.

Призупинення навчання

На час призупинення навчання
Завдання з української літератури

12 група
Опрацювати біографію О.Довженка, прочитати оповідання «Ніч перед боєм» (стор. 190 - 201)
                                                                   21, 22 групи
Прочитати поеми Т.Шевченка «Катерина», «Наймичка»

33 група
Прочитати новелу В.Стефаника «Камінний хрест»;

опрацювати стор 181 -191 підручника,                                  скласти в зошитах хронологічну таблицю життя й творчості Стефаника

Призупинення навчання

На час призупинення навчання
Завдання з української мови

12,13 групи
Опрацювати §28, виконати вправи 294, 295

21 група
Опрацювати  §40, виконати вправу 371;
опрацювати диктанти зі збірника О.Авраменка                           №№ 14, 17, 28, 31


22 група
Опрацювати  §29, виконати вправу 363;
опрацювати диктанти зі збірника О.Авраменка                                                                   №№ 12, 14, 16, 17

33 група
 Виконати в зошитах тест із посібника О.Авраменка на стор.143-145; виконувати тренувальні тести з теми «Морфологія»