вівторок, 26 квітня 2016 р.

ГОТУЄМОСЯ ДО ЗНО

Складні вИпадки наголошення слів


Наголос на 1-му складі:
дОгмат, кИдати, вИпадок, рАзом, рОзвідка, вІрші, вІршів, прИповідка, Олень, спИна, цАрина, немає чАсу, щИпці, грОшей, дрОва, зОзла, фОльга, кУрятина, бУдемо, дОлішній, пІдлітковий, дОнька, рЕшето, зАгадка.

Наголос на 2-му складі:
фенОмен, везлА, генЕзис, завдАння, абИ де, аджЕ, абИколи, анІж, рондО (шрифт), рубЕль, рукОпис, правОпис, перЕбіг подій, пізнАння, новИй, щавЕль, борОдавка, вимОга, вітчИм, граблІ, дочкА, зубОжіти, зубОжілий, фартУх, подУшка, позАторік, трісктОнява, ненАвидіти, добУток, квартАл, налИгач, дичАвіти, чорнОзем, чорнОслив, оптОвий, отАман, індУстрія.

На 3-му і ... складі:
розв’язАння, сільськогосподАрський, сторінкИ (множина), одинАдцять, кіломЕтр, ідемО, беремО, абИяк, ідетЕ, асиметрІя, бюлетЕнь, навчАння, псевдонІм, кропивА, болотИстий, валовИй, ветеринАрія, інженЕрія, мозолИстий, наздогАд, некролОг, осокА, каталОг, бюлетЕнь, рукопИсний, кулінарІя.

Подвійний наголос:
пОмИлка, зАвждИ, назАвждИ, правОпИсний, прОстИй, слІзьмИ, рОзбІр.

Два наголоси у словах:
рАботоргІвля, привАтнорабовлАсницький. 

Правильний наголос у словах – підготовка до ЗНО

По-перше, звернемо увагу на групу слів, які мають так званий подвійний наголос, тобто їх правильна вимова має два різні, однаково «легальні» варіанти. Ось найчастіше згадувані і тестах ЗНО слова з подвійним наголосом: алфавіт, вимова, виразний (у значенні чіткий, ясний), завжди, корисний, мабуть, помилка. А тепер більш детально.
Далі розглянемо групу слів, в яких наголос падає на перший склад – Олень, рАзом, спИна, пОдруга, прИятель, вІрші, дрОва, зАгадка, стОляр, лЕгко, рЕшето, цЕнтнер.
У наступних словах наголос падає на останній склад – кропивА, черговИй, осокА, листопАд (в обох значеннях слова: і як назви місяця, і як процесу опадання листя), новИй, кіломЕтр, дочкА, вербА, каталОг, яснИй, докумЕнт, виразнИй (у значенні такого, що може бути вираженим), легкИй, шофЕр, бюлетЕнь, руслО, фаховИй.

У решті випадків, що викликають складності з правильним наголошенням, наголос падає на склади в середині слів: ознАка, читАння, завдАння, запитАння, навчАння, видАння, одинАдцять, чотирнАдцять, мерЕжа, чорнОслив, гуртОжиток, літОпис, ненАвисть, рукОпис.

неділя, 24 квітня 2016 р.

ЗІ СВЯТОМ!

Гілочки тоненькі,котики пухнасті,
Хай несуть у хату радість, мир і щастя,
Хай несуть у серце радість воскресіння
Хай направлять наші душі до спасіння.
Гілочки тоненькі, котики вербові,
Всіх благословляють, щоб були здорові,
Щоб жили в любові і достаток мали,

 Щоб в молитві й з Богом діточки зростали.
                                                

пʼятниця, 15 квітня 2016 р.

"СОНЯШНИК"

Вітаємо учнів-переможців Міжнародної українознавчої гри "Соняшник"!!!


Андрієць Тетяна  - Диплом ІІІ ступеня регіонального рівня
Куліш Софія -  Диплом І ступеня регіонального рівня
Рубаненко Володимир - Диплом ІІІ ступеня регіонального рівня
Олексенко Артем - Диплом ІІ ступеня Всеукраїнського рівня
Дейнеко МирославаДиплом ІІІ ступеня регіонального рівня 

понеділок, 11 квітня 2016 р.

ТЕМИ ТВОРІВ

До уваги учнів 43 групи!

Теми письмового твору-роздуму за творчістю Ліни Костенко, Василя Стуса, Олеся Гончара

1. "Зрадити в житті державу - злочин, а людину - можна?"
2. "Нерівня душ - це гірше, ніж майна..."
3. Війна - злочин проти людства (на прикладах вивчених творів).
4. Мужність, сила духу ліричного героя, його духовний стоїцизм у творчості В.Стуса.


неділя, 3 квітня 2016 р.

З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!

Сьогодні, 3 квітня, виповнюється 98 років із дня народження одного з корифеїв української літератури, письменника, критика, визначного громадського діяча Олеся Терентійовича Гончара.
Олесь Гончар – унікальна особистість в українській культурі, на його творчості виросло чимало поколінь патріотів, які сьогодні продовжують творити добро на нашій землі.
Мудрий, болісно чутливий до морально-духовних деформацій людини, Олесь Гончар поривався вірити і переконувати своїх читачів у тому, що будемо жити в «мудрій злагоді з природою», відчуватимемо і знатимемо «поезію людських взаємин».


Олесь Терентійович Гончар був першим лауреатом премії імені Тараса Шевченка (1962 рік), академіком НАН України, одним із фундаторів Українського фонду культури, а в період з 1959 по 1971 роки очолював Спілку письменників України.
Класикою української літератури стали відомі всьому світу твори Олеся Гончара «Прапороносці», «Тронка», «Собор», «Берег Любові», «Твоя зоря» та ін.
Іменем Олеся Гончара названі вулиці міст та сіл України, його ім’я носять державні навчальні заклади та бібліотечні установи, засновано 4 державні академічні стипендії та премії імені Олеся Гончара.
Пророчими  стають сьогодні слова великого українського письменника: «Якщо здобудемося на всенаціональну єдність, нас не здолає ніхто!».

пʼятниця, 1 квітня 2016 р.

ДО УВАГИ ВИПУСКНИКІВ!


УВАГА!

02.04.2016 
у приміщенні Славутицького ліцею відбудеться пробне тестування (пробне ЗНО) з української мови. Допуск учнів до пункту  тестування відкрито
                             з 10:15 до 10:50

Учень повинен мати з собою

-паспорт або свідоцтво про народження;
-запрошення на тестування (можна також взяти квитанцію про оплату, але це не обов'язково);
-чорну ручку (краще декілька);
-можна мати з собою питну воду у прозорій пляшці.